KOTIKOULU

Tiloissamme toimii Jalasjärven peruskoulun alainen kotikoulu. Kotikoulu on vahvasti resursoitu vastaamaan koulunkäynnin tuomiin haasteisiin.

Yksilöllinen, nuoren lähtökohdat huomioon ottava opetus sekä yksiköiden ja kotikoulun tiivis yhteistyö antavat mahdollisuudet erityisen tuen tarpeessa oleville oppilaille.